Aonach Na Nollag 2017

AONACH NA NOLLAG 2017

ar siúl i g
Coláiste Pobail Ráth Chairn


Déardaoin21ú Nollag idir 1 & 3.30

Daidí na Nollag, Ceol, Díolachán Cácaí, Cártaí Nollag, Maisiúcháin, Ainmhithe

Tagaigí ann ar an lá agus bainigí sult as an ócáid agus as comhluadar na scoile!


Tá sé mar aidhm againn airgead a bhailiú do Chlann Shiomóin agus Cumann Naomh Uinseann de Pól . Cuireann na carthanais seo cabhair agus tacaíocht ar fáil do dhaoine gan dídean.

Feilire na scoile

loader