Plean Measúnaithe na Sraithe Sóisearaí/ Junior Cycle Assessment Plan

Coláiste Pobail Ráth Chairn

Áth Buí, Co. na Mí

Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teil: (046) 9432722                  Facs: (046) 9430198

Príomhoide: Róisín Ní Dhúshláine                   Príomhoide Táinisteach: Proinsias Ó Luachra

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                7 Bealtaine 2020

A chara,

Tá súil agam go bhfuil tú féin agus do mhuintir go léir go maith na laethanta dúshlánacha seo.

Faoi mar is eol daoibh, d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna ráiteas do scoileanna ag rá gur faoi na scoileanna féin a bheidh sé obair na sraithe sóisearaí a mheas. Ba mhaith liom sibh a chur ar an eolas mar gheall ar chúrsaí measúnaithe do lucht na tríú bliana mar sin. Agus an plean seo á chur le chéile, leanadh treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna agus treoirlínte Aontas Múinteoirí Éireann. Dár ndóigh, ní bheidh ar ár gcumas seisiún foirmeálta measúnaithe a chur ar fáil dár ndaltaí. É sin ráite, tuigimid gur cuid lárnach don phróiséas foghlama é an measúnú. Chuige sin beidh múinteoirí na scoile i mbun measúnaithe ar shlite difriúla idir seo agus deireadh na scoilbhliana. Beidh meascán den mheasúnú leanúnach ar bun, mar aon le roinnt scrúduithe suimitheacha sa tseachtain dheireanach den téarma, 25 – 29 Bealtaine. Istigh leis an litir seo, gheobhaidh tú plean measúnaithe na múinteoirí. Scríobhfar tuairiscí bunaithe ar na measúnuithe seo. Cuirfidh na múinteoirí treoracha ar fáil do na daltaí maidir leis an measúnú a bheidh ar siúl acu. Iarraim ort a chinntiú go bhfuil do mhac/iníon ag freastal ar ranganna ar líne, nuair is féidir, de réir mar a chuirtear ar fáil iad agus go bhfuil sé/sí ag treabhadh ar aghaidh leis an obair.

Tá múinteoirí na scoile ar fáil i gcónaí ar an gcóras ríomhphoist.

Cuirfear tuairiscí ar obair na bliana ar fáil mar is gnáth agus eiseoidh an Roinn Oideachais agus Scileanna teastais do dhaltaí na tríú bliana go luath an scoilbhliain seo chugainn.

I hope you and your families are keeping well in these challenging days.

As you may have heard the Department of Education and Skills have issued a statement to say that schools will now be assessing the work of third year students at local level. I would like to inform you of how we intend to proceed with our assessment of this year’s schoolwork. This plan was devised using the guidelines issued by both the Department of Education and Skills and the Teachers’ Union of Ireland. Of course, we will not be able to facilitate a formal session of assessment. However, understanding that assessment is an integral part of the learning process, our teachers will be assessing work, in different ways, between now and the end of the school year. This will consist of some continuous assessment tasks, as well as some summative assessments during the week beginning 25th May. You will find the teachers’ assessment plans attached with this letter. School reports for third year students will be completed based on this assessment plan. Teachers will communicate their assessment plans with students via email. I would ask you to ensure, insofar as possible, that your child is engaging with online classes, where provided, and continuing to submit school work to his/her teacher.

Your child’s teachers are available by email, as per the school day.

School reports will be sent, as normal, at the end of the school year and the Department of Education and Skills will issue certificates of completion the Junior Cycle students at the beginning of the next school year.

Guím sláinte mhaith oraibh go léir,

Róisín Ní Dhúshlóine

Príomhoide


An tSraith Shóisearach

3ú Bliain

Plean Measúnaithe, Bealtaine 2020

Ábhar

Oide

% Measúnú Leanúnach

Obair na Sraithe Soisearaí roimh 12 Márta 2020

% Measúnú idir 12 Márta agus 27 Bealtaine

Lá agus Dáta an taisc/scrúdaithe (Bealtaine 2020)

Gaeilge                            

Ó. Ní Cheallaigh

MRB1+2

Méanmharc ar scrúduithe Nollag agus Samhraidh 1-3ú bliain

40%

40%

Scrúdú                                      

20%

Scrúdú

27/05                             12.00

Béarla

O. Ó Farraigh

Scrúduithe na Nollag

Na bréagscrúduithe

30%

50%

Measúnú ó 12 Márta - deireadh na bliana

20%

Mata

É. Ó Cróinín

Meán-mharc scrúdaithe tí (scrúdú samhraidh dara bliaina san áireamh )        

60%

Measúnú ón 12ú Márta              

20%

Bréagscrúduithe

10%

Rannpháirtíocht an dalta sa rang

10%

Mata (Gnáth)

P. Ó Luachra

Meán- ghrád scrúduithe le 2 bhliain anuas

70%

Scrúdú

30%

Scrúdú

28/5                            12.00

Gearmáinis

S. Ní Chomartúin

Obair na dara agus tríú bliana

80%

Tasc deiridh

20%

Scrúdú

25/5                              12.00

Eolaíocht

M. de Brún

Scrúduithe na Nollag

Na bréagscrúduithe

MRB 1

MRB 2

20%

30%

15%

15%

Measúnú dheireadh na bliana

20%

Staidéar Gnó

T. de Hál

Bréagscrúdú

40%

Measúnú leanúnach

50%

MRBanna

10%

Stair

  1. Sheahan

Meán –ghrád i scrúduithe staire le dhá bhliain anuas

80%                      

Tasc dheiridh                                

20%

25/5                               10.00

Ealaíon

R. Ní hAodha

MRB2                                

                      

40%

Tascanna Líníochta                        

20%

Spriocdáta

25/05                               12:00

Tionscadal na Sraithe Sóisearaí

40%

Eacnam Bhaile

 

Cócaireacht

35%

Measúnú 12/03 – 1/05

10%

Spriocdáta

25/05                           12:00

Fuáil            

15%

Measúnú 01/05 – 25/05

10%

Bréagscrúduithe

30%

Ceol

É. Ó Cróinín

Bréagscrúduithe                

40%

Measúnú ón 12ú Márta

20%      

Rannpháirtíocht sa rang

10%

Méanmharc ar scrúduithe Nollag agus Samhraidh 1-3ú bliain            

30%

Adhmadóireacht

D. Ó hUaithinn

Measúnú Leanúnach Bliain 3

70%

Scrúdú

30%

Tíreolaíocht

Ó. Ni Cheallaigh

Méanmharc ar scrúduithe Nollag agus Samhraidh 1ú-3ú bliain

Rannpháirtíocht an Dalta

Bréagscrúduithe

60%

10%

10%

Scrúdú

20%

Scrúdú

26/5                               12.00

OSSP

  1. Sheahan

Tionscadal gníomhaíochta agus tuarascáil

100%

Ádh mór oraibh go léir.

cropped webwise logo

tusla 1

Feilire na scoile


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
loader
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.