Áis Thábhachtach do Scoileanna Gaeltachta: TECHSPACE

A chara,

Má tá suim agat i bpacáiste TechSpace saor in aisce seol ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. roimh an Luan 30/03/20. Tá na pacáistí seo óiriúnach do pháistí idir 10 agus 17bl. Socrófar dátaí agus ionaid bhailliúcháin go gairid ina dhiaidh sin.

Séard atá i gceist leis an gclár Techspace ná scileanna STEAM agus digiteacha daoine óga a fhorbairt trí chúrsa a chur ar fáil le déanamh mar chúrsa seach-churaclaim. Tá sé maoinithe ag Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus is deis iontach í do dhaltaí scoile scileanna nua a fhoghlaim agus de ghnáth cuirtear laethanta traenála ar fáil do mhúinteoirí.

Faraor ní féidir é sin a dhéanamh faoi láthair agus mar sin tá sé beartaithe ag foireann Techspace físeáin thraenála a chur ar líne (ag obair i gcomhpháirt le TG4) agus curaclam 3 seachtaine a chur ar fáil do pháistí na Gaeltachta.

Beidh físeáin éagsúla ag clúdú ábhair ar nós ríomheolaíocht agus róbaiticí.

Tá tuilleadh eolais faoi Techspace ar fáil anseo: https://techspace.ie/?lang=ga

Le meas,

Hannah Ní Bhaoill

Oifigeach Pleanála Teanga Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí

Fón 0833172154 | 0469432381

Seoladh Comharchumann Ráth Chairn, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co.na Mí. C15 H6WY

Twitter @pleanailteanga

Facebook Coiste Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí

cropped webwise logo

tusla 1

Feilire na scoile


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
loader