Nuacht is déanaí

Ábhar Foghlama ó Mhuintearas

Díreach nóta beag eolais le cur in iúl go mbeidh Muintearas ag cur ábhair foghlama...

Áis Thábhachtach do Scoileanna Gaeltachta: TECHSPACE

A chara, Má tá suim agat i bpacáiste TechSpace saor in aisce seol ríomhphost chuig...

Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19

Tá comhairle agus acmhainní curtha ar fáil ag síceolaithe NEPS, de chuid an Roinn Oideachais...

Teachtaireacht ón Múinteoir Gairmthreorach

Good afternoon Colleagues, Dia daoibh tráthnóna, a chomhghleacaithe, Due to students needing to stay at...

Príomhoide Nua

Príomhoide Nua

Cuirimid céad míle fáilte roimh Róisín Ní Dhúshláine, atá ceaptha mar Phríomhoide ar Choláiste Pobail...

Club Cócaireachta - Cácaí Nollag

Club Cócaireachta - Cácaí Nollag

Chríochnaigh na daltaí a gcuid cácaí nó cistí an tseachtain seo!   Maith sibh!

Vielmachglas

Vielmachglas

Chuaigh an Idirbhliain chuig Draíocht i mBaile Átha Cliath ar an 4ú Nollaig. Chonaic siad...

Team Hope

Team Hope

Míle buíochas do gach dalta a thug bosca bróg isteach ar son "Team Hope".

Maith sibh a dhaltaí!

Maith sibh a dhaltaí!

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach dalta agus le gach clann a thug...

Dáil Éireann

Dáil Éireann

Thug daltaí Choláiste Pobail Ráth Chairn cuairt ar Dáil Éireann Dé Céadaoin 11.12.19. Chuir an...

Aonach na Nollag

Aonach na Nollag

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt daoibh chuig Aonach na Nollag i gColáiste Pobail Ráth Chairn...

Hamlet sa Mhuileann gCearr

Hamlet sa Mhuileann gCearr

Thug an seú bliain cuairt ar ionad ealaíon an Mhuileann gCearr chun Hamlet a fheiceáil....

Seachtain na hEolaíochta

Seachtain na hEolaíochta

Thug an Idirbhlian agus an chéad bhliain cuairt ar Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath Sráid...

Polasaí Lóin Shláintiúil

Polasaí Lóin Shláintiúil

Tá cóip de pholasaí lóin shláintiúil le feiceáil anseo.

Lá Domhanda um Leabhair: Comórtas Ealaíne

Lá Domhanda um Leabhair: Comórtas Ealaíne

Seo iad torthaí an chomórtas ealaíne don Lá Domhanda um Leabhair.   An chéad áit...

Lá Domhanda um Leabhair: Comórtas Aiste

Lá Domhanda um Leabhair: Comórtas Aiste

Torthaí an chomórtas aiste don Lá Domhanda um Leabhair: An Chéad áit - Laoise Nic...

Comórtas na Nuálaithe Sóisialta Óga

Comórtas na Nuálaithe Sóisialta Óga

Rinne an Idirbhliain cur i láthair den scoth ag Comórtas na Nuálaithe Sóisialta Óga i...

"Macbeth" sa Helix

"Macbeth" sa Helix

Chuaigh an seú bhlian cuig "Macbeth" sa amharchlann Helix, DCU inné. Bain na daltaí an...

Comórtas na Samhna

Comórtas na Samhna

Comótas na Samhna! Maith sibh! 

TAISPEÁNTAIS EALAÍNE ÓCÁID OSCAILTE DÉARDAOIN 25 DEIREADH FÓMHAIR 6-8in

TAISPEÁNTAIS EALAÍNE ÓCÁID OSCAILTE DÉARDAOIN 25 DEIREADH FÓMHAIR 6-8in

LEABHARLANN RÁTH CHAIRN COSTAS 3 EURO NÓ 5 EURO AN CHLANN EARRAÍ CEARDAÍOCHTA AR DÍOL...

Fáilte chuig Láithreán Gréasáin na Scoile

Coláiste Pobail Ráth Chairn.
Meánscoil Lán-Ghaeilge Ghaeltachta Chontae na Mí
Is fiú agus is féidir.

Teachtaireacht ó Mhacdara Ó Duillearga, Príomhoide Choláiste Pobail Ráth Chairn.

Is mór an chúis bróid dom a bheith mar phríomhoide ar Choláiste Pobail Ráth Chairn. Bunaíodh an scoil i 1986 faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna an Lú agus na Mí. Tagann daltaí ó abhanntrach an-leathan chuig an scoil. Is pobal scoile láidir sinn atá ag obair as lámha a chéile le meas, spraoi agus díogras.

Tá an scoil lonnaithe faoin tuath i gceartlár Ghaeltacht Ráth Chairn. Is iad Comharchumann Ráth Chairn ba chúis le  bunú na scoile an chéad lá riamh. Bhí an scoil ag feidhmiú i seomraí de chuid an Chomarchumainn ó 1986. Tógadh scoil nua i ngarraí “Tom Fitz” i 2000. Scoil do 200 dalta le gach áis nua-aoiseach i ngach seomra. Iompraíonn trí bhus daltaí chun na scoile ón Uaimh, ó Chill Mheasáin via Áth Troim agus Áth Buí, agus ó Bhaile Ghib. 


Leagadh béim ón gcéad lá ar fhorbairt an duine iomláin agus cruthaítear deiseanna éagsúla dóibh chun a mbuanna a chothú m.s. sa ghrúpa ceoil, sna cluichí ag am lóin, i ndrámaí agus ar thurais scoile.

D’fhorbair an Coláiste struchtúir éifeachtacha le fiche bliain anuas chun gach deis a thabhairt dá cuid daltaí taitneamh agus tairbhe a bhaint as a gcuid blianta scoile agus as a dtodhchaí. Feidhmíonn an scoil ar bhonn gairmiúil trí rannphairtíocht an Bhoird Bainistíochta, ár dtuistmitheoirí, ár ndaltaí agus foireann dhíograiseach na scoile.

Is mise le meas,
Macdara Ó Duillearga
Príomhoide.

cropped webwise logo

tusla 1

Imeachtaí atá ag Teacht


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
No events found

Feilire na scoile


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
loader