Nuacht is déanaí

Teachtaireacht on Aire Oideachais agus Scileanna

Teachtaireacht on Aire Oideachais agus Scileanna

education.ie (@Education_Ire) Teachtaireacht on Aire Oideachais agus Scileanna anseo: A message from Minister McHugh //twitter.com/%E2%80%AA@McHughJoeTD%E2%80%AC%E2%81%A9"  pic.twitter.com/sXYiDJi6Hc

NB: Ardteist 2020

Tá an t-eolas ar fad a bhaineann leis an Ardteist agus leis an tairseach atá...

Teachtaireacht ó Uachtarán na hÉireann

A dhaltaí, Seo teachtaireacht daoibh ó Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn. Coinnigh an...

Comórtas Gearrscéalta

Comórtas Gearrscéalta

Comhghairdeas le daltaí Choláiste Pobail Ráth Chairn a ghlac páirt sa chomórtas seo - bhí...

Plean Measúnaithe na Sraithe Sóisearaí/ Junior Cycle Assessment Plan

Coláiste Pobail Ráth Chairn Áth Buí, Co. na Mí Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You...

Acmhainn a bhaineann le sabhailteacht ar line/online safety during Covid 19

A chairde, Gheobhaidh sibh anseo acmhainn usaideach deartha ag Tusla agus gniomhairi eile maidir le...

Draft of new Admissions Policy

                               POLICY FOR ADMISSION TO SCHOOL YEAR 2021/2022 Coláiste Pobail Ráth Chairn Áth Buí, Co. na Mí Ríomhphost: This email address...

Dréacht de Pholasaí Iontrála

                               POLASAÍ IONTRÁLA MAIDIR LEIS AN SCOILBHLIAIN 2021/2022 Coláiste Pobail Ráth Chairn Áth Buí, Co. na Mí Ríomhphost: This email address...

Ábhar Foghlama ó Mhuintearas

Díreach nóta beag eolais le cur in iúl go mbeidh Muintearas ag cur ábhair foghlama...

Áis Thábhachtach do Scoileanna Gaeltachta: TECHSPACE

A chara, Má tá suim agat i bpacáiste TechSpace saor in aisce seol ríomhphost chuig...

Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19

Tá comhairle agus acmhainní curtha ar fáil ag síceolaithe NEPS, de chuid an Roinn Oideachais...

Teachtaireacht ón Múinteoir Gairmthreorach

Good afternoon Colleagues, Dia daoibh tráthnóna, a chomhghleacaithe, Due to students needing to stay at...

Príomhoide Nua

Príomhoide Nua

Cuirimid céad míle fáilte roimh Róisín Ní Dhúshláine, atá ceaptha mar Phríomhoide ar Choláiste Pobail...

Club Cócaireachta - Cácaí Nollag

Club Cócaireachta - Cácaí Nollag

Chríochnaigh na daltaí a gcuid cácaí nó cistí an tseachtain seo!   Maith sibh!

Vielmachglas

Vielmachglas

Chuaigh an Idirbhliain chuig Draíocht i mBaile Átha Cliath ar an 4ú Nollaig. Chonaic siad...

Team Hope

Team Hope

Míle buíochas do gach dalta a thug bosca bróg isteach ar son "Team Hope".

Maith sibh a dhaltaí!

Maith sibh a dhaltaí!

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach dalta agus le gach clann a thug...

Dáil Éireann

Dáil Éireann

Thug daltaí Choláiste Pobail Ráth Chairn cuairt ar Dáil Éireann Dé Céadaoin 11.12.19. Chuir an...

Aonach na Nollag

Aonach na Nollag

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt daoibh chuig Aonach na Nollag i gColáiste Pobail Ráth Chairn...

Fáilte chuig Láithreán Gréasáin na Scoile

Coláiste Pobail Ráth Chairn.
Meánscoil Lán-Ghaeilge Ghaeltachta Chontae na Mí
Is fiú agus is féidir.

Teachtaireacht ó Mhacdara Ó Duillearga, Príomhoide Choláiste Pobail Ráth Chairn.

Is mór an chúis bróid dom a bheith mar phríomhoide ar Choláiste Pobail Ráth Chairn. Bunaíodh an scoil i 1986 faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna an Lú agus na Mí. Tagann daltaí ó abhanntrach an-leathan chuig an scoil. Is pobal scoile láidir sinn atá ag obair as lámha a chéile le meas, spraoi agus díogras.

Tá an scoil lonnaithe faoin tuath i gceartlár Ghaeltacht Ráth Chairn. Is iad Comharchumann Ráth Chairn ba chúis le  bunú na scoile an chéad lá riamh. Bhí an scoil ag feidhmiú i seomraí de chuid an Chomarchumainn ó 1986. Tógadh scoil nua i ngarraí “Tom Fitz” i 2000. Scoil do 200 dalta le gach áis nua-aoiseach i ngach seomra. Iompraíonn trí bhus daltaí chun na scoile ón Uaimh, ó Chill Mheasáin via Áth Troim agus Áth Buí, agus ó Bhaile Ghib. 


Leagadh béim ón gcéad lá ar fhorbairt an duine iomláin agus cruthaítear deiseanna éagsúla dóibh chun a mbuanna a chothú m.s. sa ghrúpa ceoil, sna cluichí ag am lóin, i ndrámaí agus ar thurais scoile.

D’fhorbair an Coláiste struchtúir éifeachtacha le fiche bliain anuas chun gach deis a thabhairt dá cuid daltaí taitneamh agus tairbhe a bhaint as a gcuid blianta scoile agus as a dtodhchaí. Feidhmíonn an scoil ar bhonn gairmiúil trí rannphairtíocht an Bhoird Bainistíochta, ár dtuistmitheoirí, ár ndaltaí agus foireann dhíograiseach na scoile.

Is mise le meas,
Macdara Ó Duillearga
Príomhoide.

cropped webwise logo

tusla 1

Imeachtaí atá ag Teacht


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
No events found

Feilire na scoile


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/cprathcairn.ie/httpdocs/components/com_dpcalendar/models/calendar.php on line 53
loader